featured-image-3354

Rasulullah (sallAllahu aleyhi və səlləm) buyurur

– Allah (subhənəhu və təalə) üçün iki damla və iki izdən daha sevimli heçnə yoxdur.

iki Damla:
– Allah qorxusundan axan göz yaş damlası və Allah yolunda axıdılan qan damlası.

iki İz:
– Allah yolunda vuruşarkən alınan yara izi və Allahın buyurduğu vacibatlardan birini ödəyərkən yaranan iz.

ət-Tirmizi, 1669

————-
Zubeyr

Bənzər Məqalələr

media-img_5646

Allahın elçisi ﷺ müxtəlif hədislərində Allah qatında xeyirli və yaxşı insanların kimlər olduğuna dair belə demişdir: «Ən xeyirliniz Quranı öyrənən və öyrədəndir.» (Sahih əl-Buxari, 5027). «Ən xeyirliniz əxlaqı ən gözəl […]
Daha ətraflı