featured-image-3354

Rasulullah (sallAllahu aleyhi və səlləm) buyurur

– Allah (subhənəhu və təalə) üçün iki damla və iki izdən daha sevimli heçnə yoxdur.

iki Damla:
– Allah qorxusundan axan göz yaş damlası və Allah yolunda axıdılan qan damlası.

iki İz:
– Allah yolunda vuruşarkən alınan yara izi və Allahın buyurduğu vacibatlardan birini ödəyərkən yaranan iz.

ət-Tirmizi, 1669

————-
Zubeyr

Bənzər Məqalələr